top of page

Acerca de

Royal Hotel Gece

Sürdürülebilir
Turizm Politikamız

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi çerçevesinde; sosyal, kültürel, ekonomik, kalite ve insan hakları,

sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi, sürekli performans ve sürekli iyileştirme, paydaşlarla iletişim

müşteri memnuniyeti, gerektiğinde özel ihtiyaçları olan kişilere erişim sağlanması, işletmemize mal

ve hizmet satın alırken yerel ve bölgesel tedarikçilere öncelik verilmesi, enerji ve su tüketimimizi

en aza indirmek ve işletmemizi her anlamda sürdürülebilir turizm politikasını zaman içinde daha uygun bir hale getirmek ve geliştirmek için paydaşlarımızla çalışmak üzere önlemler alacağız.

bottom of page